۲۱ اسفند

اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی

اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی در موسسه آموزش عالی شفق تنکابن برگزار می گردد. این رویداد بزرگ علمی در ورزش کشور مقرر شد تا در تاریخ ۲۰ آبان ماه سال ۱۳۹۵ در سه حیطه مدیریت و روانشناسی ورزشی / فیزیولوژی و تغذیه ورزشی / و آسیب شناسی، حرکات اصلاحی و بیومکانیک ورزشی پذیرای مقالات کاربردی باشد. این همایش با شعار ورزش در خدمت صلح و جامعه در روز جهانی صلح برگزار خواهد شد.

از اساتید، پژوهشگران و فرهیختگان محترم دعوت می شود تا برای شرکت در این رویداد علمی کشور از سایت همایش به نشانی بالای همین صفحه مراجعه نمایند.

اشتراک

ارسال نظر