۰۷ خرداد

فراخوان حمایت از پایان نامه (سازمان لیگ فدراسیون فوتبال)

واحد پژوهش سازمان لیگ فدراسیون فوتبال طی فراخوان عمومی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعلام حمایت نموده است. این حمایت مربوط به پژوهش هایی می شود که مرتبط با پایان نامه مقطع تحصیلی بوده و در راستای نیازهای پژوهشی سازمان لیگ باشد.

دانشجویان می توانند با مراجعه به سایت سازمان لیگ فدراسیون فوتبال سایر جزییات را پیگیری نمایند.

اشتراک

ارسال نظر