۱۸ خرداد

اولویت های پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی شفق تنکابن می رسد که پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال جدید نیازها و اولویت های پژوهشی خود را اعلام نموده است. لذا با مطالعه این اولویت ها می توانید طرح های تحقیقاتی پایان نامه های خود را با هماهنگی با استاد محترم راهنما تدوین نمایید.

اشتراک

ارسال نظر